Pretensioonide esitamine

E-poest müüdud Toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg-s 2 sätestatud 2-aastane pretensioonide esitamise tähtaeg. Kliendi ning Müüja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel.

Võlaõigusseaduse §-st 222 lg-s 1 sätestuse kohaselt on Kliendil õigus Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral nõuda Toote parandamist või asendamist. Toote lepingutingimustele mittevastavuse puhul tagastab Toote parandamisega või Toote asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö- ja materjalikulud, Müüja.

Müüja ei vastuta tellitud Toodete mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude või purunemiste eest, samuti kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida Müüja ei saanud muuta ega mõjutada.

 

Pretensiooni esitamiseks saada NuNa Nutri OÜ-le sellekohane avaldus e-posti aadressile info@nu-na.ee , kus märgi ära järgmine info

  • Sinu nimi ning telefoni nr
  • Kaebuse esitamise kuupäev
  • Tellimuse nr
  • Kauba puuduse selgitus
  • Esitatav nõue (vahetus uue toote vastu, raha tagasi vms)

Kaebusele vastatakse esimesel võimalusel.

Sulge

Logi sisse

Sulge

Ostukorv (0)

Ostukorvis ei ole tooteid. Ostukorvis ei ole tooteid.

Sulge